0372-940 052
0371-601 898
office@groupinvestconsulting.com
Despre Group Invest Consult
Principalele proiecte/contracte derulate
derulate de parteneri si colaboratori
1. Servicii de consultanta pentru implementare si evaluarea externa a proiectului PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA RO2004/016-941.01.02.17 finantat prin Programul de vecinatate Romania - Moldova PHARE cbc 2004, contract nr. 208/2006

Beneficiar: Organizatia Tineretului Liber Botosani (O.T.L.)
Perioada: octombrie 2006 - noiembrie 2077
Descriere:
       Supervizarea activitatilor de raportare tehnica si financiara a proiectului.
       Intocmirea evaluarii ex-post a realizarii indicatorilor proiectului.
2. Servicii de consultanta pentru implementare Proiect, „Oportunităţi pentru Reintegrare” - PHARE 2006 / 18- 147.04.02.03.01.01.103 Botosani

Beneficiar: Penitenciarul Botosani
Perioada: decembrie 2008 - octombrie 2009

Descriere:
   Definirea conceptului strategic de dezvoltare a resurselor umane in Penitenciar, identificarea unor metode de evaluare a gradului de dobandire a competentelor profesionale
3. Autoritatii Nationale pentru Tineret pentru implementarea si gestionarea Programul YOUTH al Comisiei Europene.

Beneficiar: Autoritatii Nationale pentru Tineret
Perioada: martie 2006 - octombrie 2008

Descriere:
   Crearea de proceduri aferente deblocarii PROGRAMULUI YOUTH al Comisiei Europene pentru Romania:
          a. Procedura privind recuperarea platilor restante catre beneficiari de grant 2003,
          b. Procedura privind recuperarea sumelor pentru contracte neexecutate in 2003,
          c. Plati restante catre beneficiari 2004, Recuperarea sumelorpentru contracte neexecutate in 2004,
   Monitorizarea proiectelor aflate in derulare, contractate pe 2004, R3, R4, R5, Solutionarea contractelor incheiate in 2005, R1 si R2,
   Evaluarea rapoartelor finale pentru 2005;
   Solutionarea contractelor in desfasurare2005
Gestionarea obligatiilor financiare
  Crearea procedurilor pentru serviciu financiar, de audit si monitorizare
  Elaborarea unui ROI a serviciului DSIT -ANT
  Implementarea unui sistem contabil analitic
  Managementul resurselor umane
  Evaluarea permanenta a personalului
  Instruirea personalului
  Elaborarea de fise de post
  Managementul administrativ si a sistemelor de calcul
  Realizarea unui buget de functionare
  Achizitionarea de echipament tehnic
  Dezvoltarea serviciului tehnic
4. Servicii de consultanta in dezvoltarea intreprinderilor din cadrul proiectului «Investitie in viitor», finantat prin PHARE CES-2005, cod perseus RO2005/017-553.04.01.03.02.10, contract nr. 154/01.10.2008

Beneficiar: SC Promo Bucovina Image SRL - Suceava
Perioada: octombrie 2008 - martie 2009

Descriere:
    Supervizarea (monitorizare si controlul) realizarii a doua planuri de afaceri si a doua cereri de finantare
5. Servicii de consultanta pentru managementul Proiectului “ Formare profesionala pentru o adminsitratie publica moderna” cod SMIS nr.17642 finantat prin Fondul Social European Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrativ, DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale Cerere de proiecte nr. 5/2009.  Acordul cadru nr. D/17030 din 15.09.2010

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 BUCURESTI
Perioada: 16.09.2010 - 18.06.2011

Descriere:
   Intocmire Intrument de monitorizare pentru fiecare tip de activitate din proiect: activitate de formare, activitate de analiza, activitatea de vizita de studiu,activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului;
   Procedura privind fluxul documentelor proiectului;
   Procedura de utilizare a resurselor pentru activitatile proiectului;
   Procedura de organizare in cadrul echipei de proiect;
   Procedura de control.
   Supervizare generala privind implementarea contractului de consultanta
6. Servicii de consultanta pentru managementul Proiectului “Perfectionarea personalului in vederea eficientizarii activitatii” cod SMIS nr. 19152 finantat prin Fondul Social European Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrativ, DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale - Cerere de proiecte nr. 5/2009, contract nr. 52826/10.08.2010

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3 BUCURESTI
Perioada: 10.08.2010 - 16.06.2011

Descriere:
   Intocmire Intrument de monitorizare pentru fiecare tip de activitate din proiect: activitate de formare, activitate de analiza, activitatea de vizita de studiu,activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului;
   Procedura privind fluxul documentelor proiectului;
   Procedura de utilizare a resurselor pentru activitatile proiectului;
   Procedura de organizare in cadrul echipei de proiect;
   Procedura de control.
   Supervizare generala privind implementarea contractului de consultanta
7. Servicii de Elaborarea de rapoarte privind analiza capacitatii institutionale si a unui sistem de indicatori privind sistemul public de servicii sociale la nivelul judetului Bacau”, Titlul Proiectului: “Introducerea de instrumente si proceduri moderne de management în cadrul Consiliului Judetean Bacau pentru gestionarea cheltuielilor sociale si îmbunătătirea calitătii serviciilor”, cod SMIS 3026, finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative, Domeniul de Inteventie 1.1. Imbunatatirea eficacitatii organizationale, Axa prioritara - Imbunatatiri de
structura si process ale managementului ciclului de politici publice, Operatiunea - Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne.

Perioada: 04.06.2010 - 04.10.2010
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BACAU

Descriere:
    Realizarea raportului „Elaborarea unui sistem de indicatori de măsurare a performantei organizationale a sistemului public de servicii sociale la nivelul judetului Bacău”.
    Intocmire: Raport indicatorii statistici de măsurare a fenomenelor sociale existente la nivelul judeţului Bacău;
    Raport privind indicatorii de măsurare a performanţei financiare şi bugetare a sistemului public de servicii sociale existent la nivelul judeţului Bacău;
    Raport privind indicatorii de măsurare de performantei serviciilor sociale existente la nivelul judetului Bacău.
Coordonator Sesiuni de instruire în domeniul ocupatiei Director de Programe si în domeniul Managementului relatiilor de parteneriat.
8. Consultanță managerială și activități de training pentru implementarea proiectului „Eficiență, calitate, promptitudine în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara”, finantat prin Programul Operational Dezvoltarea București, str. Lecturii, nr.4, sector 2, tel: 0722-562052, fax: 031-8170165,e-mail: office@bseuropa.ro CUI 18841413, J40/11262/0202/2006, IBAN: RO49DAFB108000141682RO02, Leumi Bank, - Sucursala Moșilor Capacitătii Administrative, Domeniul de Inteventie 1.1. Imbunatatirea eficacitatii organizationale, Axa prioritara - Imbunatatiri de structura si process ale managementului ciclului de politici publice, Operatiunea - Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne.

Perioada: 30.09.2011 - 31.12.2011
Beneficiar: Consiliul Judetean Hunedoara

Descriere:
    Scopul serviciilor de consultanță managerială este acela de „creare a unei administrații publice mai eficiente și mai eficace în beneficiul socio-economic al societății românești” precum și „Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe descentralizare”.

Atingerea obiectivului major și cel specific s-a realizat prin:
- proiectarea și implementarea unui sistem de indicatori de performanță pentru fiecare nivel ierarhic al instituției;
- familiarizarea cu bugetarea multianuală și elaborarea unui ghid practic de implementare a acesteia;
- implementarea unor metode moderne de management și a tehnicilor de tip tablou de bord;
- elaborarea unor manuale de proceduri;
- organizarea de sesiuni și programe integrate de training pentru dezvoltarea competențelor profesionale și manageriale ale resurselor umane din cadrul DGASPC.
9. Servicii de consultanță în managementul de proiect aferente implementarii proiectului Întărirea Capacităţii Operaţionale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Ploieşti-Prahova, cod SMIS 16876, finantat prin Fondul Social European Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrativ, DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale - Cerere de proiecte nr. 5/2009

Beneficiar: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „POLUL DE CREŞTERE PLOIEŞTI-PRAHOVA
Perioada: 01.08.2011 - 30.04.2012

Descriere:
Pentru asigurarea managementului proiectului echipa a fost sprijinită de un consultant. Activitatea de management de proiect a inclus:
     1. Realizarea de sisteme de management -Instrument de monitorizare pentru fiecare tip de activitate din proiect:
     2. Suport asigurat beneficiarului în realizarea procedurilor de Achiziţii - elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţia de echipamente, verificarea documentaţiei de atribuire, monitorizarea procedurii de achiziție
     3. Suport acordat în domeniul managementului financiar al proiectului - verificarea cheltuilelor eligibile, redactarea rapoartelor financiare, etc.
     4. Suport acordat beneficiarului în elaborarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare, inclusiv notificări și acte adiționale
     5. Verificarea asigurării vizibilităţii proiectului - Elaborarea prezentării proiectului pentru conferinţa de presă cu ocazia lansării cursurilor de formare, elaborarea Planului de Informare şi Publicitate, Verificarea materialelor de promovare realizate - pliant, mapă, banner, etichete echipamente,
Participare la conferinţa de presă, prezentare proiectului
     6. Arhivarea documentelor aferente proiectului - S-a acordat asistență tehnică beneficiarului cu privire la arhivarea documentelor proiectului, inclusiv cu privire la dosarul de achiziții.
     7. Monitorizarea implementării - Monitorizarea activităţilor de formare şi a vizibilităţii proiectului în cadrul activităţilor de formare, monitorizarea achizițiilor, monitorizarea cheltuielilor.